הצטרפות אודות תמיכה טכנית צרו קשר הכשרים דף ראשי
נתיב - סינון אתרים / אינטרנט כשר

איכא דרכא אחרינא

לקראת הימים הנוראים יצא גאב"ד בד"צ "חניכי הישיבות" הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א בקריאת קודש לתיקון נגעי המחשב . במכתבו , קורא הגאב"ד לצבור החרדים לדבר השם לנקוט משנה זהירות בשימוש במחשב , אך ורק למי שנחוץ לכך לשם פרנסתו. כתריס מפני הפורענות יוצא הגאב"ד בקריאה למשתמשי המחשב להשתמש אך ורק בהגנת תוכנת נתיב.

מחוגי הבד"צ "חניכי הישיבות" נמסר שהמכתב יצא לאחר שבמשך למעלה משנה נבדקו המערכות השונות בשוק והוכח כי הפתרון היחיד שמקובל על ביה"ד והגאב"ד הוא תוכנת נתיב, אשר מגינה על המחשב מפגעי האינטרנט , באופן שיהודי חרדי יכול לקבל שירותי אינטרנט ללא מפגעים רוחניים.

בפגישה שנערכה במשרדי ביה"ד, קבלו נציגי נתיב את ברכתו של הגאב"ד רבי מרדכי גרוס שליט"א , אשר הביע את התפעלותו והערכתו למפעל הכביר של נתיב למען טהרת כלל ישראל והביע את תקוותו כי לא יהיה מחשב חרדי ללא תוכנת נתיב .